NASZA SIŁA TO ZESPÓŁ. CHCESZ DO NIEGO DOŁĄCZYĆ?

Planujesz rozwinąć skrzydła w branży PR & Marketing?
Jesteś osobą kreatywną, lubisz wyzwania i umiesz przelewać swoje myśli na papier?
Media społecznościowe to Twoje naturalne środowisko?
A może kręci Cię organizacja eventów?

Jeżeli na przynajmniej dwa z powyższych pytań możesz odpowiedzieć twierdząco,
jesteś na najlepszej drodze, by dołączyć do naszego zespołu!

Jeśli poniżej nie widzisz żadnej oferty, najprawdopodobniej w tym momencie nie prowadzimy procesu rekrutacji do naszego zespołu. Niech Cię to jednak nie zniechęca. Wyślij nam swoje CV i napisz, dlaczego współpraca z nami jest dla Ciebie interesująca, a dołączymy Twoje zgłoszenie do naszej bazy i weźmiemy je pod uwagę przy okazji następnej rekrutacji. 

Korespondencję prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@bvmg.pl. Pamiętaj przy tym o dołączeniu odpowiedniej klauzuli, o której informację znajdziesz poniżej.

KREATYWNY COPYWRITER

Preferowana lokalizacja: Wrocław

SZUKAMY OSOBY, KTÓRA POSIADA:

Zależy nam na zapoznaniu się z portfolio tworzonych dotychczas tekstów.

Jesteśmy elastyczni w temacie formy współpracy (tj. B2B, umowa, inna – w zależności od ustaleń).

Jeśli zainteresowała Cię powyższa oferta, nie czekaj – wyślij swoje CV na adres: rekrutacja@bvmg.pl. Pamiętaj przy tym o dołączeniu odpowiedniej klauzuli, o której informację znajdziesz poniżej.

SOCIAL MEDIA SPECIALIST

Preferowana lokalizacja: Wrocław

DO TEJ ROLI SZUKAMY OSOBY, KTÓRA:

Zależy nam na zapoznaniu się z portfolio dotychczas prowadzonych profili.

Jesteśmy elastyczni w temacie formy współpracy (tj. B2B, umowa, inna – w zależności od ustaleń).

Jeśli zainteresowała Cię powyższa oferta, nie czekaj – wyślij swoje CV na adres: rekrutacja@bvmg.pl. Pamiętaj przy tym o dołączeniu odpowiedniej klauzuli, o której informację znajdziesz poniżej.


DANE OSOBOWE 

W celu umożliwienia nam zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych w toku prowadzonego postępowania rekrutacyjnego prosimy zawrzeć w CV klauzulę zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Buena Vista Media Group spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę kamandytową z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych zawartych w curriculum vitae na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego na stanowisko …”

W przypadku braku zgody nie będziemy mogli zgodnie z prawem przetwarzać przekazanych nam danych osobowych, co skutkować będzie usunięciem CV.

Jeśli w danej chwili nie prowadzimy postępowania rekrutacyjnego nie oznacza to, iż w najbliższej przyszłości nie pojawi się interesująca oferta. W celu umożliwienia nam zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych prosimy zawrzeć w CV klauzulę zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Buena Vista Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych zawartych w curriculum vitae na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych”

W przypadku udzielenia zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych postępowań rekrutacyjnych przechowywane są one przez okres 3 miesięcy. Po tym czasie usuwamy przesłane CV. Ma to na celu dbałość o posiadanie wyłącznie aktualnych danych i przechowywanie ich w sposób ograniczony czasowo. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by po tym czasie przesłać nowe curriculum vitae.

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Buena Vista Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, NIP: 8952178057, REGON: 369258190 wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000729669, adres: 51-523 Wrocław, ul. Laskowicka 7. 

W celu realizacji praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych (o których poniżej) lub uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt pod adresem: dane@bvmg.pl

Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej zgody oraz w zakresie nią objętym, tj. w celu przeprowadzenia postępowań rekrutacyjnych.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych – przez okres 3 miesięcy od ich pozyskania. Niezależnie od celu przekazania danych nie będą one przetwarzane po wycofaniu zgody.

Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do przenoszenia danych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwi wykorzystanie CV w toku postępowania rekrutacyjnego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Zgoda może być cofnięta w dowolny sposób, który umożliwi Administratorowi danych osobowych zapoznanie się wolą osoby, której dane dotyczą.

Każdy, kogo dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym procesom przetwarzania, w tym profilowaniu.