Employer branding

Jesteśmy specjalistami w tworzeniu strategii budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy w celu przyciągania i zatrzymywania najlepszych talentów.     W PR, employer branding odgrywa kluczową rolę w komunikowaniu wartości i korzyści związanych z pracą w danej firmie.

Nasza oferta w zakresie employer brandingu opiera się na szerokim spektrum działań. Mają one na celu nie tylko zwiększenie rozpoznawalności marki pracodawcy, ale także kreowanie pozytywnego wizerunku firmy w oczach obecnych i potencjalnych pracowników.


Koncentrujemy się na komunikacji zewnętrznej, aby promować firmę jako pracodawcę wartościowego. Może to obejmować publikowanie artykułów prasowych, udział w branżowych wydarzeniach, współpracę z influencerami. 

Wspieramy employer branding poprzez skuteczną komunikację wewnętrzną. Ważne jest, aby pracownicy mieli jasne informacje na temat wartości, celów i możliwości rozwoju w firmie. PR może tworzyć newslettery, intranety, spotkania i wydarzenia, które angażują pracowników i budują więź z firmą.

Kompetencje