Komunikacja kryzysowa

Doświadczeni specjaliści

Odpowiedni dobór narzędzi

Ewaluacja działań

Kryzys może wystąpić w każdej, nawet najlepiej prosperującej organizacji. Dlatego w myśl zasady "przezorny zawsze ubezpieczony", warto być odpowiednio przygotowanym na jego nadejście. Istotnym elementem jest opracowanie planu. Pomoże on jak najszybciej uporać się z negatywnymi skutkami nagłych zdarzeń. Bardzo istotnym elementem działań w trudnym dla organizacji czasie jest komunikacja kryzysowa. Umiejętnie poprowadzona może ocalić wizerunek i wartość marki, budowanej często latami.


Bardzo pomocna w nagłych sytuacjach jest Księga Komunikacji Kryzysowej (crisis manual). Jest to wewnętrzny dokument, wskazujący modelową ścieżkę postępowania w sytuacjach kryzysowych. Docenisz ją, gdy Twoja firma stanie w obliczu realnego zagrożenia. Dzięki niej zapanujesz nad chaosem w pierwszych godzinach kryzysu. Zwykle trzeba działać pod presją czasu oraz naciskiem mediów. Określenie i spisanie zasad komunikacji ułatwi pracownikom firmy reagowanie na zmieniającą się sytuację kryzysową.

Jeśli Twoja firma nie posiada jeszcze crisis manualu – warto czym prędzej to nadrobić! Nie wiesz jak się za to zabrać? Pomożemy! Opracujemy Księgę Zarządzania Kryzysowego, która z jednej strony pozwoli sprawnie wdrożyć odpowiednie procedury na wypadek wystąpienia nagłych zdarzeń, z drugiej zaś – zwiększy świadomość potencjalnych zagrożeń.

Kompetencje